Studnie Głębinowe

Masz piękny ogród lecz zapewnieniu mu stałego zasilania w życiodajną wodę kosztuje Cię za dużo?

Kupiłeś działkę ale doprowadzenie wody z lokalnej infrastruktury wodociągowej kosztuje krocie?

A może po prostu chcesz mieć własne ujęcie wody ale nie możesz znaleźć odpowiedniego wykonawcy,  który wykona studnie „na gotowo” dopasowaną do Twoich potrzeb. Jeśli tak to dobrze trafiłeś.

Zajmujemy się wykonaniem studni „Na gotowo” czyli wraz ze wszystkimi potrzebnymi akcesoriami tak abyś mógł cieszyć się studnią od razu po zakończeniu naszych prac!

Wykonanie studni – formalności

Od strony formalnej wykonanie studni jest prostsze niż w przypadku przyłącza wodociągowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przed rozpoczęciem budowy studni głębinowej pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane gdy :

– Studnia nie przekracza 30 metrów głębokości

– Planowany pobór będzie mniejszy niż 5m3 na dobę

– Pobór wody związany jest z zaspokajaniem potrzeb własnego gospodarstwa.

W innych przypadkach uzyskanie pozwolenia jest wymagane.

Dodatkowo odległość osi studni powinna wynosić przynajmniej:

– 5 metrów od granicy działki

– 7,5 metra od przydrożnego rowu

– 15 metrów od budynków inwentarskich oraz zbiorników do gromadzenia nieczystości

– 30 metrów od najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji

– 70 metrów od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych

Oczywiście takie wytyczne dotyczą studni do wody, która może być wykorzystywana do spożycia. W przypadku studni z wodą, która będzie jedynie do podlewania ogrodu zachowanie powyższych odległości nie jest wymagane.

Powyższe informacje to ogólne wytyczne. Przed rozpoczęciem prac najlepiej uzyskać potwierdzenia w urzędzie gminy czy starostwie, że na danym terenie nie występują inne wytyczne.

 

Cena uzależniona od zakresu usług
Od 190zł / mb

Co wchodzi w zakres usługi "na gotowo"

Ustalenie lokalizacji odwiertu :

– Na bazie dostarczonej dokumentacji przez inwestora (w przypadku gdy takowe są wymagane)
– Ustalenie najbardziej odpowiedniego miejsca wykonania odwiertu z uwagi na warunki hydrologiczne oraz wygodę inwestora

Wykonanie odwiertu :

– Wykonanie odwiertu pilotażowego pozwalającego na dokładne ustalenie rozkładu warstw
– Wykonanie odwiertu docelowego

Montaż kolumny rurowej :

– Montaż kolumny rurowej wraz z kolumną filtracyjną z odpowiednimi parametrami filtracyjnymi dopasowanymi do napotkanego złoża
– Wykonanie obsypki żwirowej w przestrzeni filtracyjnej

Próbne pompowanie :

– Pompowanie próbne pozwalające określić wydajność studni
– Oczyszczenie złoża

Montaż Pompy

– Pompy na których pracujemy to wysokiej klasy pompy ze stali nierdzewnej wiodącego producenta pomp tego rodzaju „Omnigena”
– Niezbędne orurowanie
– Niezbędne okablowanie

Zamknięcie studni :

– Odcięcie studni od napływu wód powierzchniowych

Wykonanie zabudowy studni

– Montaż studzienki pozwalającą w estetyczny sposób ukryć głowicę studzienną wraz z okablowaniem